A Systemized Approach to Good Orthodontic Care - what we do and why we do it

25.10.2019, Warsaw, Poland

"... the only philosophy which offers a comprehensive system. It includes a range of high quality brackets, precise information on where to place those brackets, and full information on arch form and force levels. All of this is backed up with best-selling textbooks."

Download the course polish PDF
Download the course english PDF


Information

Speaker

Dr. Bennett, John

Date

25.10.2019

Time range

8:00 am - 17:30 pm

Course number

Target group

Orthodontists

Price

cena kursu: 1.090,00 zł (plus VAT)
cena do 31 lipca 2019: 890,00 zł (plus VAT)
cena dla osób na specjalizacji z ortodoncji: 790,00 zł (plus VAT)
price of the course: 1.090,00 zł (plus VAT)
price until July 31th, 2019: 890,00 zł (plus VAT)
price for people on the orthodontic specialization: 790,00 zł (plus VAT)

Location

Warsaw, Poland
Warsaw
Poland

Drodzy Koledzy,
Wyczekuję spotkania z Wami w dniu 25 października w Warszawie. Jak wszystkie moje kursy, dzień będzie oparty o moje doświadczenia kliniczne i przedstawię szereg przypadków leczonych etapami, z których wiele nie było przedstawianych wcześniej w Polsce. Będzie mnóstwo porad klinicznych, a także zaawansowanych koncepcji, a przygotowany materiał jest przeznaczony dla osób o zróżnicowanym poziomie doświadczenia zawodowego. McLaughlin Bennett 5.0 zachowuje najlepsze cechy naszej poprzedniej metody leczenia, opracowane przez ostatnie 25 lat, w tym dogięcia drutów, mechanika ślizgowa i przemieszczenia grupowe. Zaprezentuję jak technika zapewnia lepszą wydajność w każdym przypadku, a ten sukces opiera się na korzystaniu z najwyższej jakości wysokiej jakości zamków i precyzyjnemu ich pozycjonowaniu. Nasza mechanika najlepiej współpracuje z zamkami twin i o tym będzie głównie ten kurs. Jeśli już korzystasz z naszej mechaniki, powinieneś uzyskiwać doskonałe wyniki w dobrym środowisku pracy, ale zawsze jest miejsce na poprawę. Jeśli nie wprowadzamy zmian, nie robimy postępu! Omówię wiele kluczowych zagadnień klinicznych, w tym:

•Jak poprawić opiekę nad pacjentem za pomocą sprawdzonego systemu
• Robienie niektórych przypadków łatwiejszymi
• Typowe błędy i jak ich unikać
• Lista kontrolna dla dobrej każdorazowej kontroli overbite
• Poprawiona mechanika po ekstrakcjach drugich przedtrzonowców
• Zaawansowane koncepcje i najnowsze przemyślenia w mechanice leczenia
• Jak zredukować doginania drutów dzięki uniwersalności metody leczenia
• Rosnąca rola ortodonty w zarządzaniu drogami oddechowymi
• Techniki mające na celu osiągnięcie dobrego „dopasowania zębów” i finishingu na koniec leczenia
• Szereg przypadków leczonych krok po kroku

Dzień skupi się na najwyższej jakości opiece dla dzisiejszych pacjentów, ale będzie również wybiegał 5 lat w przyszłość. Czy ich potrzeby ortodontyczne będą wtedy inne? Co może być nowym celem i co powinniśmy zrobić, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom? Dlaczego nie skorzystać z szansy, aby spędzić przyjemny i ważny klinicznie dzień ze zmotywowanymi współpracownikami? Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie 25 października, aby nadążyć za najnowszymi przemyśleniami i spojrzeć w przyszłość.

Z poważaniem,
John Bennett

Kurs planowany jest dla ograniczonej grupy ortodontów z wystarczającą ilością czasu na indywidualne pytania i dyskusję. Koszt kursu obejmuje wszystkie wykłady odbywające się w sali o najwyższych standardach, przerwy kawowe i lunch w formie bufetu. Kurs będzie tłumaczony symultanicznie z języka angielskiego na język polski. Uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez Dr. Bennetta oraz 7 punktów edukacyjnych.


Dear Colleagues,
I look forward to the pleasure of working with you on October 25th. Like all my courses, the day will be clinically based, and I will be showing a range of stage-by-stage treated cases, many of them not seen before. There will be loads of clinical tips as well as advanced concepts, and the material is planned to be of interest to orthodontists at all levels. McLaughlin Bennett 5.0 retains the best features of our previous treatment method, developed over the last 25 years, including lacebacks, bendbacks, sliding mechanics and group movement. You will see how the technique delivers improved performance on case after case and this success is built on using superior quality brackets and precise bracket positioning. Our mechanics work best with accurate tie-wing brackets, and this will be the main focus of the course. If you are already using our mechanics, you should be producing excellent results in a happy working environment, but there is always room for improvement. If we are not making changes, then we are not making progress! I will be covering many key clinical topics, and these will include:

• How to improve patient care using a well-proven system
• Making some difficult cases easier
• Common mistakes and how to avoid them
• A check list for good overbite control, every time
• Improved mechanics after second premolar extractions
• Advanced concepts and the latest thinking in treatment mechanics
• How to reduce wire bending using the versatility of the treatment method
• The increasing role of the orthodontist in managing the airway
• Techniques to achieve good ‘tooth fit’ and finishing at the end of treatment
• A range of stage-by-stage treated cases

The day will focus on high quality care for today’s patients, but will also look ahead five years. Will orthodontic needs be different then? What will be the new focus, and what should we be doing now to meet the challenges ahead? Why not take this chance to spend an enjoyable and clinically relevant day with motivated colleagues? You are warmly invited to join us on October 25th to catch up with the latest thinking.

Sincerely,
John Bennett

The course is planned for a limited group of orthodontists, with ample time for individual questions and discussion. The registration covers all lectures in a high-tech top quality environment. Coffee breaks and a nice buffet lunch are also included. The course language is English. Participants will receive a course certificate signed by Dr. Bennett, and the program is eligible for 7 continuing education

Contact Data

Organizator kursu:
Grandortho Sp. z o.o. Ul.
Annopol 24, 03-236 Warszawa
Tel. 22 675 24 94

Organizers of the event:
Grandortho Sp. z o.o. Ul.
Annopol 24, 03-236 Warszawa
Tel. 22 675 24 94
e-mail: grandortho@grandortho.pl
www.grandortho.pl

Contact Data

Organizator kursu:
Grandortho Sp. z o.o. Ul.
Annopol 24, 03-236 Warszawa
Tel. 22 675 24 94

Organizers of the event:
Grandortho Sp. z o.o. Ul.
Annopol 24, 03-236 Warszawa
Tel. 22 675 24 94
e-mail: grandortho@grandortho.pl
www.grandortho.pl
 • Information

  Information

  Speaker

  Dr. Bennett, John

  Date

  25.10.2019

  Time range

  8:00 am - 17:30 pm

  Course number

  Target group

  Orthodontists

  Price

  cena kursu: 1.090,00 zł (plus VAT)
  cena do 31 lipca 2019: 890,00 zł (plus VAT)
  cena dla osób na specjalizacji z ortodoncji: 790,00 zł (plus VAT)
  price of the course: 1.090,00 zł (plus VAT)
  price until July 31th, 2019: 890,00 zł (plus VAT)
  price for people on the orthodontic specialization: 790,00 zł (plus VAT)

  Location

  Warsaw, Poland
  Warsaw
  Poland

 • Content

  Drodzy Koledzy,
  Wyczekuję spotkania z Wami w dniu 25 października w Warszawie. Jak wszystkie moje kursy, dzień będzie oparty o moje doświadczenia kliniczne i przedstawię szereg przypadków leczonych etapami, z których wiele nie było przedstawianych wcześniej w Polsce. Będzie mnóstwo porad klinicznych, a także zaawansowanych koncepcji, a przygotowany materiał jest przeznaczony dla osób o zróżnicowanym poziomie doświadczenia zawodowego. McLaughlin Bennett 5.0 zachowuje najlepsze cechy naszej poprzedniej metody leczenia, opracowane przez ostatnie 25 lat, w tym dogięcia drutów, mechanika ślizgowa i przemieszczenia grupowe. Zaprezentuję jak technika zapewnia lepszą wydajność w każdym przypadku, a ten sukces opiera się na korzystaniu z najwyższej jakości wysokiej jakości zamków i precyzyjnemu ich pozycjonowaniu. Nasza mechanika najlepiej współpracuje z zamkami twin i o tym będzie głównie ten kurs. Jeśli już korzystasz z naszej mechaniki, powinieneś uzyskiwać doskonałe wyniki w dobrym środowisku pracy, ale zawsze jest miejsce na poprawę. Jeśli nie wprowadzamy zmian, nie robimy postępu! Omówię wiele kluczowych zagadnień klinicznych, w tym:

  •Jak poprawić opiekę nad pacjentem za pomocą sprawdzonego systemu
  • Robienie niektórych przypadków łatwiejszymi
  • Typowe błędy i jak ich unikać
  • Lista kontrolna dla dobrej każdorazowej kontroli overbite
  • Poprawiona mechanika po ekstrakcjach drugich przedtrzonowców
  • Zaawansowane koncepcje i najnowsze przemyślenia w mechanice leczenia
  • Jak zredukować doginania drutów dzięki uniwersalności metody leczenia
  • Rosnąca rola ortodonty w zarządzaniu drogami oddechowymi
  • Techniki mające na celu osiągnięcie dobrego „dopasowania zębów” i finishingu na koniec leczenia
  • Szereg przypadków leczonych krok po kroku

  Dzień skupi się na najwyższej jakości opiece dla dzisiejszych pacjentów, ale będzie również wybiegał 5 lat w przyszłość. Czy ich potrzeby ortodontyczne będą wtedy inne? Co może być nowym celem i co powinniśmy zrobić, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom? Dlaczego nie skorzystać z szansy, aby spędzić przyjemny i ważny klinicznie dzień ze zmotywowanymi współpracownikami? Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie 25 października, aby nadążyć za najnowszymi przemyśleniami i spojrzeć w przyszłość.

  Z poważaniem,
  John Bennett  Kurs planowany jest dla ograniczonej grupy ortodontów z wystarczającą ilością czasu na indywidualne pytania i dyskusję. Koszt kursu obejmuje wszystkie wykłady odbywające się w sali o najwyższych standardach, przerwy kawowe i lunch w formie bufetu. Kurs będzie tłumaczony symultanicznie z języka angielskiego na język polski. Uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez Dr. Bennetta oraz 7 punktów edukacyjnych.

   

   


  Dear Colleagues,
  I look forward to the pleasure of working with you on October 25th. Like all my courses, the day will be clinically based, and I will be showing a range of stage-by-stage treated cases, many of them not seen before. There will be loads of clinical tips as well as advanced concepts, and the material is planned to be of interest to orthodontists at all levels. McLaughlin Bennett 5.0 retains the best features of our previous treatment method, developed over the last 25 years, including lacebacks, bendbacks, sliding mechanics and group movement. You will see how the technique delivers improved performance on case after case and this success is built on using superior quality brackets and precise bracket positioning. Our mechanics work best with accurate tie-wing brackets, and this will be the main focus of the course. If you are already using our mechanics, you should be producing excellent results in a happy working environment, but there is always room for improvement. If we are not making changes, then we are not making progress! I will be covering many key clinical topics, and these will include:

  • How to improve patient care using a well-proven system
  • Making some difficult cases easier
  • Common mistakes and how to avoid them
  • A check list for good overbite control, every time
  • Improved mechanics after second premolar extractions
  • Advanced concepts and the latest thinking in treatment mechanics
  • How to reduce wire bending using the versatility of the treatment method
  • The increasing role of the orthodontist in managing the airway
  • Techniques to achieve good ‘tooth fit’ and finishing at the end of treatment
  • A range of stage-by-stage treated cases

  The day will focus on high quality care for today’s patients, but will also look ahead five years. Will orthodontic needs be different then? What will be the new focus, and what should we be doing now to meet the challenges ahead? Why not take this chance to spend an enjoyable and clinically relevant day with motivated colleagues? You are warmly invited to join us on October 25th to catch up with the latest thinking.

  Sincerely,


  John Bennett  The course is planned for a limited group of orthodontists, with ample time for individual questions and discussion. The registration covers all lectures in a high-tech top quality environment. Coffee breaks and a nice buffet lunch are also included. The course language is English. Participants will receive a course certificate signed by Dr. Bennett, and the program is eligible for 7 continuing education